Home > Leermiddelen > Kinheim

Kinheim

Educatieve Uitgeverij Kinheim

Educatieve Uitgeverij Kinheim geeft aanvullend lesmateriaal uit voor het basisonderwijs. Kinheim richt zich bij de ontwikkeling van het lesmateriaal op de individuele leerling. De diverse boeken zijn geschreven voor het ontwikkelen van talent, het stimuleren van de zorgleerling en het uitdagen van hoogbegaafde leerlingen.  De lesboeken kunnen gebruikt worden door de remedial teacher en als extra oefeningen voor thuis. 

De lesmaterialen in haar fonds beslaan het hele gangbare lespakket voor de basisschool, zoals taal, rekenen, begrijpend lezen, natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook Engels, verkeer en tekenen. De lesboeken staan vol met overzichtelijke oefeningen, mooie illustraties en leuke verhalen. Kinheim maakt leren leuk!