Home > Leermiddelen > Topklassers bovenbouw

Topklassers bovenbouw

Voor de betere leerlingen in de bovenbouw.

Heeft u een of meer leerlingen in de klas die zich snel vervelen? Wilt u hen ook blijven uitdagen? Met de serie Topklassers kunt u de betere leerlingen kennis laten maken met Frans of kansberekening.

Topklassers is bedoeld voor de betere leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs. Onder betere leerlingen verstaan we:

  • hoogbegaafde of begaafde, gemakkelijk lerende kinderen;
  • kinderen die uitblinken in een bepaald vak en die de betreffende jaarstof van dat vak in het leerjaar waarin ze zitten al doorgewerkt hebben;
  • goede leerlingen die nieuwsgierig zijn naar extra uitdagingen op verschillende terreinen.

Voor al deze leerlingen geldt dat zij een behoorlijke mate van zelfstandigheid moeten bezitten. Met Topklassers kan zowel individueel als met een groep(je) gewerkt worden. Hierbij wordt een beroep gedaan op het analytisch, creatief en praktisch denkvermogen van de leerlingen. Topklassers biedt verbreding en verdieping aan in voor kinderen aantrekkelijke en uitdagende vakgebieden.

De voordelen van Topklassers
• Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 5 t/m 8
• Nieuwe stof, niet meer van hetzelfde
• Gaat in op de individuele behoeften van het lerende kind
• Goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs
• Houdt rekening met de Meervoudige Intelligentie; theorie van Gardner en Kagan

 

Antwoordenboeken zijn gratis te downloaden. U vindt ze onderaan de produkt omschrijving.